Regulamin

REGULAMIN NAJMU DOMÓW ORAZ APARTAMENTU

 W SIEDLISKU NA GÓRCE

 1.  Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji  najmu Domu/Apartamentu na terenie „Siedliska na Górce”.  Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Oferta najmu skierowana jest do klientów indywidualnych oraz małych grup . Opłaty są wnoszone zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.siedliskonagorce.com.   

 1. Zasady rezerwacji i zadatek

Do pobytu na terenie Siedliska na Górce upoważnia wstępna rezerwacja Apartamentu, Domu oraz uiszczony zadatek wpłacony zgodnie z następującymi zasadami:

 • w przypadku pobytu od 3 dni zadatek wynosi 30% kosztu pobytu, 
 • w przypadku pobytu do 3 dni zadatek wynosi 50% kosztu pobytu,
 • rezerwacja wstępna wygasa w przypadku braku wpływu na konto bankowe zadatku  w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji wstępnej,
 • doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00  w dniu przyjazdu, a kończy o godz.12:00 w dniu wyjazdu. Możliwy jest wcześniejszy przyjazd oraz późniejszy wyjazd. Do dyspozycji gości będzie wszystko za wyjątkiem pokoju,
 •  zgłoszenia rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie oraz drogą e_mail (dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Siedliska)
 • pozostałą cześć należności za pobyt pobierany zostaje w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy (zgodnie z terminem rezerwacji pokoju) lub przed przyjazdem na konto bankowe,
 • w przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż podany termin rezerwacji, należność za całość pobytu nie ulega zmianie,
 • zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy wynajmującego. W wypadku odwołania rezerwacji przez najemcę na 14 dni przed przyjazdem możliwa jest zmiana terminu na inny w bieżącym sezonie (o ile będzie dostępny). W każdym innym przypadku zadatek przepada w całości,
 • bardzo prosimy o starannie przemyślenie rezerwacji oraz o wcześniejsze zweryfikowanie, czy obiekt spełnia Państwa wymagania i oczekiwania (przyjazd do Siedliska).
 1. Zasady użytkowania

 • ilość osób zajmujących Dom lub Apartament nie może być większa niż ustalona podczas rezerwacji,
 • cisza nocna w Siedlisku na Górce obowiązuje od godz.22:00 do 6:00
 • w przypadku naruszenia godzin ciszy nocnej Właściciel bądź inna wyznaczona przez niego osoba ma prawo do uzasadnionej interwencji policji oraz do natychmiastowego wypowiedzenia najmu,
 • w przypadku gdy Najemca w sposób rażący narusza spokój, dobro sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia międzyludzkich, Właściciel (bądź inna wskazana przez niego osoba) zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu na terenie Siedliska, a tym samym  nie jest zobowiązany do zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu,  
 • osoby odwiedzające naszych Gości winny opuścić nasze Siedlisko do godz. 22:00,
 • w domach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych,
 • w chwili przekazania kluczy do domu/apartamentu stają się Państwo jego gospodarzami ze wszystkimi tego konsekwencjami,
 • przed przystąpieniem do użytkowania Domu/Apartamentu należy niezwłocznie poinformować o usterkach, uszkodzeniach oraz o konieczności napraw,
 • brak uwag ze strony Najemcy co do usterek, uszkodzeń w ciągu 4 godz. po otrzymaniu kluczy tym samym oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń i odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie pobytu,  
 • Najemca winien zabezpieczyć Dom/Apartament w przypadku udania się poza teren Siedliska w celu uniknięcia np. kradzieży, zalania, ognia,
 • Właściciel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Domu/Apartamencie, a także na terenie Siedliska,
 • zezwala się Gościom na parkowanie pojazdów na parkingu niestrzeżonym  na terenie Siedliska. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia,
 • na okres pobytu na terenie Siedliska zalecane jest zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie (cena usługi nie obejmuje ubezpieczenia),
 • Goście zobowiązani są o dbanie o czystość i porządek w Domach/Apartamencie i tam samym na terenie Siedliska,
 • Najemca odpowiada za szkody wyrządzone na osobie lub rzeczy przez zwierzęta, za które odpowiada.        
 • śmieci z Domu/Apartamentu należy segregować oraz wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników stojących w wyznaczonych miejscach,
 • Goście zobowiązani są zachowanie zasad bezpieczeństwa i p.poż, w szczególności podczas korzystania z basenu, sauny, placu zabaw.